Het prille begin

In februari 1980 kunnen we de roots van ’t Geels Volkstoneel vinden. Toen liep Raf Peeters, de geestelijke vader van ’t Geels Volkstoneel met plannen rond om het ter ziele gegane Geelse toneelgebeuren weer nieuw leven in te blazen. Aan de toog van het bekende café ’t Bakhuis (op de Markt) sprak hij daarover met Frans Ceusters, die indertijd reeds actief was op het literaire front. Al vlug kwamen Jef Willems (alias Spermientje) en Jef Kestens erbij. De eerste had ervaring in decorbouw en grafisch ontwerp. De tweede bracht het groepje enige juridische en boekhoudkundige structuur bij (alleen hij zou het iets meer dan anderhalf jaar uithouden in een bestuursfunctie. Samen vormde zij de stichters en eerste beheerders van ’t Geels Volkstoneel.

Tegelijkertijd ontstond het "Geels Kamertoneel"

Periodes van inflatie werken het toneelleven blijkbaar in de hand. Tegelijkertijd ontstond het Geels Kamertoneel. Voor lancering van beide gezelschappen werd nog getracht ze samen te laten smelten. Het water was echter weer veel te diep, de doelstellingen en de werking van de twee gezelschappen waren te verschillende.

 

Er volgden dan enkele bijeenkomsten met geïnteresseerden om de basis wat uit te breiden. Met de steun en medewerking van Jos en Annie van ’t Bakhuis (de eerste sponsors) groeide het ledenbestand gestaag. Op dinsdag 18 november 1980 werd een eerste echte vergadering in ’t Bakhuis gehouden. De statuten werden goedgekeurd, een bestuur werd verkozen, het eerste stuk werd voorgesteld en afspraken werden gemaakt. De repetities konden starten.

 

Ondertussen was de beheerraad op zoek naar een voorzit(s)ter. Men wilde het in de culturele sector houden en zo kwam men uit bij Jeannine Laenen, die met haar schilderijen al naam gemaakt had.

Jef Kestens en Jeannine Laenen, eerste GVT-beheerder en -voorzitster
Jef Kestens en Jeannine Laenen, eerste GVT-beheerder en -voorzitster
Regisseursduo Jef Zagers en Mia Vansant
Regisseursduo Jef Zagers en Mia Vansant

Alle hens werden aan dek geroepen om wat geld in het laatje te brengen met de verkoop van steunkaarten (tegen 100 frank per stuk) en de verkoop van reproducties (tegen 1000 frank per stuk) van een werk van de kersverse voorzitster. Vanaf december 1980 werd er gerepeteerd in dancing ‘Kiss’ in Eindhout. De vele omzwervingen en de lange zoektochten naar geschikte repetitielokalen waren begonnen. De volgende toevluchtsoorden waren de gemeentelijke jongensschool op de Rijn en een lokaal van de oude meisjesschool van Sint-Dimpna. Dit laatste werd in een van de verslagen plastisch omschreven als ‘naast de kerk en achter de frituur’.

 

Op 7 februari 1981 werd de eerste algemene vergadering gehouden. Met de gedreven repetities, het vele vergaderen en de –zo mogelijk– nog talrijkere navergaderingen groeide ook een gezonde feestcultuur in de vereniging. Zo vierden we op 20 febuari 1981 samen carnaval en gingen we op 6 maart 1981 uit de bol tijdens een verbroederingsbal van de verpleegsters.

Eerste GVT-uitnodiging met eerste GVT-logo
eerste GVT-uitnodiging met eerste GVT-logo