De eigenaars - De Voljeir - Sam Geukens, Harry Philips